Vijf projectbezoeken

Vandaag trokken we door de Kwale county en bezochten we vijf van onze projecten!
Rode Kruis Ukunda waarmee we,  i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant, 10.000 bomen willen planten waarvan een deel op de Technische Universiteit van Mombasa. De teller staat nu op zo’n 7.500. Hopelijk kunnen we op de grond van de Universiteit nog een bos van 5.000 stuks aanplanten zodat we ver boven de beloofde 10.000 stuks komen. Dit project neemt wat meer tijd dan 1 jaar in beslag omdat de beschikbaarheid van gronden geen evidente zaak is wanneer het budget zeer beperkt is.

In het schooltje in Mwamtenda plantten we ook enkele bomen maar omdat hier geen water meer beschikbaar was, lieten we hier eerst ons 22ste Annick for Kenya waterproject boren. Nu is er weer vers water voor de opgroeiende boompjes én voor de 50 kinderen in dit schooltje. We zorgden er ook voor de bouw van toiletten want voordien was hiervoor enkel een ruimte van 3m² omgeven door palmtakken beschikbaar.

De gepensioneerde onderwijzer op de foto vertelde ons dat enkele dorpelingen dit schooltje in Mwamtenda met een zeer beperkt budget hebben opgezet. Het is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders te arm zijn om het schoolgeld in de overheidsschool te betalen. Er is 1 onderwijzer en 1 onderwijzeres, beiden onbetaald… Ze weten dus niet of ze volgende week genoeg geld bij mekaar krijgen om hun leerlingen een zeer bescheiden middagmaal (rijst met wat boontjes, nooit vlees want dat is te duur) te kunnen aanbieden. En zo zijn er veel van die kleine schooltjes in het binnenland…

Naast onze bomen-plant-actie zijn we – ook i.s.m. Rode Kruis Ukunda en de provincie Vlaams-Brabant – gestart met de productie van ‘briketten‘ als alternatieve energiebron bij het koken. Op die manier wordt organisch afval (lege kokosboten) verwerkt en worden er veel minder bomen gekapt om houtskool van te maken.

We bezochten tenslotte nog een keer waterproject #14 in de Mvindeni Secundary School waar we in 2017 een waterput boorden, gesponsord door Kristien en Patrick n.a.v. hun huwelijksverjaardag. Alles is er nog steeds in orde en deze school groeide in de voorbije 5 jaar van 400 naar iets meer dan 1.000 leerlingen!

Verander vandaag hun leven

Met donaties aan onze vzw help je ons met het in Kenia realiseren van nieuwe waterputten, de vorming en tewerkstelling van jonge meisjes, de toegang tot medische hulp én een duurzamer omgaan met hun grondstoffen.