Algemeen

Deze website wordt beheerd door Annick for Kenya vzw (BE 0686.966.767) – Karel Alenlaan 59 – 3293 Kaggevinne – België. Doorheen de ganse site verwijzen de termen “AfK”, “AFK”, “Eddy”, “ik”, “mijn”, wij”, “we”, “ons” en “onze” naar Annick for Kenya. AfK biedt u, de gebruiker, deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten beschikbaar, op voorwaarde dat u, de gebruiker, akkoord gaat met alle voorwaarden en het beleid dat hier wordt beschreven.

Bij het bezoeken van onze site en/of het aankopen van onze producten gebruikt u “Onze Diensten” en gaat daarbij akkoord gebonden te zijn door de volgende voorwaarden, inclusief de bijkomende voorwaarden en het bijkomende beleid waarin hier naar verwezen wordt met een hyperlink. Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, inclusief niet gelimiteerde gebruikers zoals browsers, leveranciers, klanten, verkooppunten en/of content bijdragers.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voor u onze site bezoekt en er gebruik van maakt. Door de toegang tot of het gebruik van eender welk deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze algemene voorwaarden. Gaat u niet akkoord met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website krijgen of gebruik maken van onze diensten. Indien deze algemene voorwaarden worden beschouwd als een keuze, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze algemene voorwaarden.

Eender welke nieuwe functies of producten die worden toegevoegd aan de huidige website zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina vinden. We behouden het recht om deze algemene voorwaarden te bewerken, te wijzigen of een deel van deze algemene voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent uw aanvaarding van deze wijzigingen.

Sectie 1 – Webshop voorwaarden

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u in uw verblijfplaats tenminste meerderjarig bent of dat u in uw verblijfplaats tenminste meerderjarig bent en ons uw toestemming geeft aan de minderjarigen die bij u ten laste zijn toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, bij het gebruik van Onze Diensten, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten). U mag geen wormen of virussen of codes van een destructieve aard verzenden. Een inbreuk op of schending van een van deze voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Sectie 2 – Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment diensten te weigeren aan eenieder om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw gegevens (niet inclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kunnen worden overgedragen en (a) een overdracht via verschillende netwerken nodig hebben; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten nodig hebben. Creditcard informatie wordt tijdens de overdracht over netwerken altijd gecodeerd. U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van om het even welk deel van Onze Diensten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn er enkel voor de leesbaarheid en beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet.

Sectie 3 – Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk indien op deze site beschikbaar gestelde informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder het consulteren van nauwkeuriger, completer of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde gedateerde informatie bevatten. Deze noodzakelijke gedateerde informatie is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site te updaten. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

Sectie 4 – Wijzigingen van de diensten en prijzen

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om Onze Diensten op elk moment te wijzigen of (een deel of inhoud daarvan) stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, schorsing of stopzetting van Onze Diensten.

Sectie 5 – Producten en diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn bij het retourneren of ruilen onderhevig aan ons retourneerbeleid. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot eender welk persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op een geval-per-geval basis. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen, naar ons eigen goeddunken, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment te verwijderen. We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen voldoet aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in Onze Diensten zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 – Nauwkeurigheid van account en facturatie informatie

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden per persoon, huishouden of aangekochte bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen betreffen van dezelfde klant, klantenaccount, rekening, creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling veranderen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte te brengen via het e-mailadres en/of het facturatieadres en/of het telefoonnummer dat werd doorgegeven op het moment dat de order is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of verbieden die, naar ons eigen oordeel, geplaatst lijken te worden door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en persoonsinformatie door te geven voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie meteen te updaten, met inbegrip van uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie, kunt u ons retourneerbeleid inkijken.

Sectie 7 – Optionele instrumenten

Wij kunnen u voorzien van toegang tot de instrumenten van derden die wij noch controleren, noch aanmaken. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten voorzien zonder van onze kant enige garanties, toezeggingen, voorwaarden of goedkeuring van welke aard dan ook te voorzien. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid hebben die voortvloeit uit of in verband staat met uw gebruik van de optionele instrumenten van derden. Elk gebruik door u van optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en goedkeurt van de voorwaarden voor het gebruik van de hulpmiddelen verstrekt door de betrokken derde partij leverancier(s).

We kunnen ook in de toekomst, nieuwe diensten aanbieden en/of functies via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn eveneens onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Sectie 8 – Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via Onze Diensten kunnen materialen bevatten van derden. Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden doorsturen die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid. We staan niet garant voor en dragen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen, websites, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade gerelateerd aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties gerelateerd aan de websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij na en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

Sectie 9 – Commentaar, feedback en andere input van gebruikers

Indien u ons op ons verzoek, bepaalde input bezorgt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons uw creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins, gaat u ermee akkoord dat wij deze input, op ieder moment, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders gebruiken in elk medium. We zijn niet verplicht (1) om eventuele input in het vertrouwen te behouden, (2) een vergoeding te voorzien voor om het even welke vorm van input of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar ons eigen goeddunken beschouwen als zijnde onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen, anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom van welke partij ook of met deze algemene voorwaarden, te monitoren, te bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw commentaar enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten niet zal schenden. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of geen computervirus of andere malware zal bevatten die op enige wijze invloed zou kunnen hebben op de werking van Onze Diensten of verwante websites. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders dan uzelf bent, of ons of derde partijen anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

Sectie 10 – Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de website wordt geregeld door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Sectie 11 – Fouten, onnauwkeurigheid en omissies

Er kan informatie op onze site of in Onze Diensten staan met typfouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en de beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren, en informatie te wijzigen of te actualiseren of bestellingen te annuleren als de informatie in Onze Diensten of op een verwante website onjuist is en dit ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We zijn niet verplicht om informatie in Onze Diensten of op een verwante website te bewerken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief en zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele specifieke update of aanpassingsdatum van de informatie in Onze Diensten of op een verwante website mogen als indicatie worden gezien dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is aangepast of vernieuwd.

Sectie 12 – Verboden gebruik

In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, is het u verboden om de site of inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel, (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om om het even welke internationale, federale, provinciale, nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te treiteren, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere vormen van kwaadaardige codes  te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden op een manier die de functionaliteit of de werking van Onze Diensten of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) om persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendselen te gebruiken, spinnen, kruipen, of schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) om de echtheidskenmerken van Onze Diensten of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van Onze Diensten of enige gerelateerde website te beëindigen bij het overtreden van een van de hierboven opgesomde verboden vormen van gebruik.

Sectie 13 – Aansprakelijkheidsverklaring en -beperking

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van Onze Diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van Onze Diensten accuraat of betrouwbaar zal zijn. U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving hiervan aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, geheel op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de service (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) zijn verstrekt voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn Annickf for Kenya, bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, verkooppunten, contractanten, stagiaires, jobstudenten, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, speciale, of indirecte schade, van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van een van de dienst of de producten verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim met betrekking op enige wijze met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet toelaten is onze aansprakelijkheid in dergelijke landen of jurisdicties beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Sectie 14 – Schadevergoeding

U gaat ermee akkoord Annick for Kenya, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licenties, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke gerechtskosten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten waarop ze betrekking hebben of als gevolg van uw schending van om het even welke wet of rechten van een derde partij.

Sectie 15 – Scheidbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden als onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt bepaald, wordt deze bepaling desondanks afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden. Dergelijke vaststelling zal geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen hebben.

Sectie 16 – Opzegging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen aangegaan vóór de datum van beëindiging zullen blijven gelden na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat ze worden beëindigd door u of ons. U kunt deze algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst gebruik te maken van onze diensten, of door het gebruik van onze site stop te zetten.

Als u er naar wij oordelen niet in geslaagd bent, of wanneer wij vermoeden dat u er niet in geslaagd bent, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze algemene voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die u verschuldigd bent tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot Onze Diensten (of een deel ervan) ontzeggen.

Sectie 17 – Volledige overeenkomst

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze algemene voorwaarden houdt geen enkele verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling in. Deze algemene voorwaarden en alle beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze website of met betrekking tot Onze Diensten vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons bepalen uw gebruik van Onze Diensten en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (waaronder, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van deze voorwaarden).

Sectie 18 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarmee wij u Onze Diensten aanbieden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Leuven, België.

Sectie 19 – Wijzigingen in service voorwaarden

U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina terugvinden.

We behouden ons het recht voor om een deel van deze algemene voorwaarden naar eigen goeddunken, te bewerken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of Onze Diensten na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze algemene voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

Sectie 20 – Contactinformatie

Vragen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar eddy[at]karibuni.be.