Annick Van Uytsel

Op 3 mei 2007 werd onze dochter terug gevonden in het Albertkanaal te Lummen. Zes dagen eerder kwam ze na een fuif niet meer thuis. Inwoners van Diest en ook ver daar buiten hebben solidair met ons naar haar gezocht. Die solidariteit bleek ook in de dagen en maanden nadien: de stille mars vol weemoed, de afscheidsviering, de eerste herdenking, …

Een jaar later trok Eddy met het werk naar Kenia in het kader van een project rond ontwikkelingssamenwerking. Hij kwam er terecht in een school met 430 leerlingen waar een schrijnende nood aan drinkbaar water bestond. Op dat moment en geïnspireerd door Annicks droom om zelf in een derdewereldland aan de slag te gaan, besloot Eddy er een waterput te laten boren zodat alle kinderen en mensen in het dorp voortaan van vers water zouden kunnen genieten.

Terwijl water Annick fataal werd, kon het nu het begin van nieuw leven betekenen. Zo ontstond in 2009 de eerste ‘Annick for Kenya’ actie samen met een logo dat verwijst naar tegengestelden geboren uit eenzelfde hart: wanhoop en tranen om wat gebeurde met Annick maar evengoed druppels water vol hoop op een betere toekomst voor een arm land waar we dat hart hebben verloren.

Intussen zijn we meer dan 10 jaar verder, werd Annick for Kenya een vzw, boorden we in Kenia al meer dan 20 waterputten en groeide ons project met ook heel wat andere initiatieven. Elke verwezenlijking in Kenia komt er dankzij de inspanningen en giften van vrienden, familie, scholen, jeugdbewegingen, bedrijven en sympathisanten. We hopen samen met jullie te kunnen blijven werken aan Annicks droom.

Verander vandaag hun leven

Met donaties aan onze vzw help je ons met het in Kenia realiseren van nieuwe waterputten, de vorming en tewerkstelling van jonge meisjes, de toegang tot medische hulp én een duurzamer omgaan met hun grondstoffen.