Annick for Kenya vzw verbindt zich ertoe je privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) van 4 mei 2016. Op eenvoudig verzoek kunnen we te allen tijde je persoonsgegevens gegevens verwijderen uit onze databestanden voor zover de vigerende wetgeving dit toelaat.

Enkel en alleen het Belgisch recht is van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen en uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Heb je hier vragen over, neem dan even contact met ons op.