Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heb je het recht je online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet naar Annick for Kenya hebt teruggebracht, is de koop een feit. 

Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugbrengen, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Annick for Kenya. Terugbrengen van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwe staat verkerend. Indien je de producten hebt gebruikt hebt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Annick for Kenya er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van het product, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan jou wordt terugbetaald. Het eventueel terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van jou.

RETOURADRES:

Annick For Kenya VZW
Karel Alenlaan 59
3293 Kaggevinne
België